Trang thương mại điện tử chính thức của Tập đoàn Sơn Hà

1. Nguyên tắc và quy định chung

1.1. Website ngoinhasonha.com (sau đây gọi là "NGOINHASONHA") là một website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử và khuyến mại trực tuyến thiết lập bởi CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ, một công ty thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100776445 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 22/12/1998 (sau đây gọi là "SƠN HÀ").

1.2. NGOINHASONHA là sàn giao dịch thương mại điện tử và website khuyến mại trực tuyến dành cho các nhà phân phối, đại lý được uỷ quyền của CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ SƠN HÀ (i) có nhu cầu giới thiệu, bán hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên NGOINHASONHA; và (ii) đã ký hợp đồng với NGOINHASONHA để sử dụng dịch vụ thương mại điện tử và/hoặc dịch vụ khác trên NGOINHASONHA (sau đây gọi chung là "Nhà phân phối").

1.3. Khách hàng tham gia giao dịch trên NGOINHASONHA là (i) mọi cá nhân có đầy đủ năng lực hành vi dân sự từ đủ 15 tuổi trở lên và có tài sản để thực hiện giao dịch mua Sản Phẩm trên NGOINHASONHA; và (ii) mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là "Khách Hàng").

1.4. Sản phẩm giao dịch trên NGOINHASONHA bao gồm hàng hóa và dịch vụ (sau đây gọi chung là "Sản Phẩm"). Mọi hoạt động mua bán Sản Phẩm trên NGOINHASONHA phải được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của cả Nhà phân phối và Khách Hàng. Trong mọi trường hợp, Nhà phân phối sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Khách Hàng đối với mọi vấn đề liên quan đến Sản Phẩm do Nhà phân phối cung cấp trên NGOINHASONHA.

1.5. NGOINHASONHA sẽ ghi âm và lưu giữ lại nội dung (i) các cuộc gọi của Khách Hàng đến số tổng đài chăm sóc khách hàng của NGOINHASONHA; và (ii) các cuộc gọi từ bộ phận chăm sóc khách hàng của NGOINHASONHA cho Khách Hàng (sau đây được gọi chung là “Bản Ghi Âm”). Bản Ghi Âm sẽ được dùng làm bằng chứng trong trường hợp có tranh chấp phát sinh trong quá trình giao dịch tại NGOINHASONHA, tùy theo quyết định của SƠN HÀ.

1.6. Bằng việc tham gia giao dịch trên NGOINHASONHA, Nhà phân phối/Khách Hàng được xem là đã tìm hiểu quyền và nghĩa vụ của mình và đồng ý bị ràng buộc bởi Quy chế hoạt động website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử ngoinhasonha.com (sau đây gọi là "Quy Chế") đang có hiệu lực vào thời điểm Nhà phân phối/Khách Hàng thực hiện giao dịch.

2. Quy trình giao dịch

2.1. Quy trình giao dịch dành cho Khách Hàng.

Khách Hàng thực hiện theo các bước sau đây:

- Khách Hàng tìm kiếm các Sản Phẩm theo nhu cầu; xem kỹ các thông tin liên quan và lựa chọn Sản Phẩm phù hợp với yêu cầu để cho vào đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là "Đơn Đặt Hàng")

- Khách Hàng rà soát lại các thông tin của Đơn Đặt Hàng trước khi thanh toán. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh Toán” tại Mục Phương thức thanh toán để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng của mình có nghĩa là Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng và đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm của Khách Hàng trên NGOINHASONHA.

- Khách Hàng thực hiện việc xác nhận/hủy Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên NGOINHASONHA.

- Khách Hàng thực hiện thanh toán theo quy trình được quy định tại Chính Sách Thanh Toán trên NGOINHASONHA.

- Sản Phẩm của Khách Hàng sẽ được giao/vận chuyển theo Chính Sách Giao Hàng trên NGOINHASONHA.

- Mọi tranh chấp, khiếu nại phát sinh (nếu có) của Khách Hàng sẽ được giải quyết theo quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch trên NGOINHASONHA.

2.2. Quy trình giao dịch dành cho Nhà phân phối.

Quy trình giao dịch của Nhà phân phối tuân thủ theo hợp đồng/thỏa thuận giữa Nhà phân phối đó và SƠN HÀ(sau đây gọi là "Hợp Đồng") và các quy chế/quy định áp dụng cho Nhà phân phối được đăng tải trên Trung tâm bán hàng/Trung tâm dịch vụ (merchant center), theo đó:

Nhà phân phối thực hiện theo các bước sau đây:

- Nhà phân phối ký Hợp Đồng với SƠN HÀ;

- SƠN HÀ sẽ thu tiền mua Sản Phẩm của Khách Hàng khi Sản Phẩm được bán cho Khách Hàng và sẽ thanh toán cho Nhà phân phối theo thỏa thuận tại Hợp Đồng; và

- Nhà phân phối chịu hoàn toàn trách nhiệm về việc giải quyết khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng liên quan đến Sản Phẩm do Nhà phân phối cung cấp trên NGOINHASONHA.

3. Đảm bảo an toàn giao dịch

SƠN HÀ đã xây dựng cơ chế đảm bảo an toàn giao dịch cho Khách Hàng theo Chính sách thanh toán.

4. Bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng

Thông tin của Khách Hàng cung cấp khi giao dịch trên NGOINHASONHA sẽ được bảo mật theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin riêng.

5. Quản lý thông tin xấu

5.1. Khách Hàng và Nhà phân phối không được phép sử dụng tiện ích, chức năng và/hoặc các chương trình khuyến mại của SƠN HÀ trên NGOINHASONHA vào (i) những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của SƠN HÀ và đối tác của SƠN HÀ; (ii) mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Khách Hàng/Nhà phân phối vi phạm phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

5.2. Khách Hàng và Nhà phân phối không được cung cấp hoặc tác động để được cung cấp những thông tin không đúng sự thật, có tính chất phỉ báng hoặc gây mất uy tín của NGOINHASONHA và/hoặc Nhà phân phối và/hoặc Khách Hàng khác, dưới mọi hình thức.

5.3. SƠN HÀ có quyền kiểm duyệt, rà soát thông tin đăng tải trên NGOINHASONHA bằng các biện pháp cần thiết. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý theo Quy Chế này và pháp luật Việt Nam. Ngoài ra, SƠN HÀ có quyền chấm dứt Hợp Đồng nếu Nhà phân phối vi phạm.

6. Giới hạn trách nhiệm trong trường hợp phát sinh lỗi kỹ thuật trên NGOINHASONHA

Hệ thống kỹ thuật của NGOINHASONHA sẽ được duy trì trong tình trạng chạy ổn định, an toàn và tuân thủ các quy định pháp luật liên quan đến việc cung ứng các dịch vụ thương mại điện tử và thực hiện các giao dịch trực tuyến. Tuy nhiên, SƠN HÀ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng phát sinh trong quá trình giao dịch trên NGOINHASONHA, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của SƠN HÀ.

7. Quyền và trách nhiệm của SƠN HÀ

7.1 Quyền của SƠN HÀ

(i) Yêu cầu Nhà phân phối thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo đúng nội dung tại Hợp Đồng;

(ii) Yêu cầu Khách Hàng cung cấp thông tin chính xác, trung thực và cập nhật khi thực hiện giao dịch trên NGOINHASONHA;

(iii) Có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt ngay tư cách thành viên của Khách Hàng và quyền truy cập/ sử dụng tài khoản giao dịch của Khách Hàng trên NGOINHASONHA (sau đây gọi là “Tài Khoản NGOINHASONHA”) bất cứ thời điểm nào nếu SƠN HÀ nhận định rằng việc tiếp tục cho phép Khách Hàng giao dịch có khả năng sẽ gây thiệt hại cho NGOINHASONHA và/hoặc Nhà phân phối khác trên NGOINHASONHA mà không cần có sự đồng ý của Khách Hàng. Tuy nhiên, SƠN HÀ sẽ thông báo trước cho Khách Hàng về việc tạm ngừng hoặc chấm dứt này.

(iv) Giữ bản quyền đối với hình thức, nội dung trên NGOINHASONHA theo pháp luật về bản quyền. Để làm rõ thêm, quyền sở hữu trí tuệ và quyền tài sản đối với NGOINHASONHA bao gồm nhưng không giới hạn giao diện, các thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của NGOINHASONHA là của SƠN HÀ. Việc sử dụng giao diện, thiết kế, trình bày (layout) các hình ảnh, thông tin của NGOINHASONHA phải được sự đồng ý trước bằng văn bản của SƠN HÀ.

7.2 Trách nhiệm của SƠN HÀ

(i) Đăng ký NGOINHASONHA với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

(ii) Xây dựng quy chế hoạt động, quy định, hướng dẫn cho Nhà phân phối và Khách Hàng khi giao dịch trên NGOINHASONHA;

(iii) Ban hành cơ chế kiểm tra, giám sát để đảm bảo việc cung cấp thông tin của người bán trên NGOINHASONHA được thực hiện chính xác, đầy đủ;

(iv) Yêu cầu Nhà phân phối, tổ chức, cá nhân là người bán trên NGOINHASONHA cung cấp các thông tin theo quy định tại Mục 9.2 của Quy Chế này;

(v) Ngăn chặn và loại bỏ khỏi NGOINHASONHA những thông tin bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật và hàng hóa hạn chế kinh doanh;

(vi) Loại bỏ khỏi NGOINHASONHA những thông tin bán hàng giả, hàng nhái, hàng nhập lậu, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và các hàng hóa, dịch vụ vi phạm pháp luật khác khi phát hiện hoặc nhận được phản ánh có căn cứ xác thực về những thông tin này;

(vii) Lưu giữ thông tin đã đăng ký của Nhà phân phối, Khách Hàng và cập nhật những thông tin thay đổi, bổ sung có liên quan;

(viii) Hỗ trợ Khách Hàng giải quyết các tranh chấp phát sinh với Nhà phân phối sau khi nhận được thông báo từ Khách Hàng theo quy định trên NGOINHASONHA;

(ix) Trong mọi trường hợp, SƠN HÀ không chịu trách nhiệm trước những thiệt hại, tổn thất của Khách Hàng/Nhà phân phối phát sinh trong quá trình giao dịch trên NGOINHASONHA, trừ phi những thiệt hại, tổn thất này là do lỗi cố ý của SƠN HÀ.

Trong trường hợp Khách Hàng bị thiệt hại do lỗi cố ý của SƠN HÀ, trách nhiệm của SƠN HÀ đối với Khách Hàng chỉ giới hạn ở giá trị sản phẩm mà Khách Hàng mua trên NGOINHASONHA.

8. Quyền và trách nhiệm của khách hàng

8.1. Quyền của Khách Hàng

(i) Được đăng ký miễn phí Tài Khoản NGOINHASONHA với tên truy cập và mật khẩu riêng để tiến hành giao dịch trên NGOINHASONHA;

(ii) Được tự do mua Sản Phẩm trên NGOINHASONHA theo quy định của Quy Chế này;

(iii) Có quyền khiếu nại Nhà phân phối đối với mọi vấn đề phát sinh liên quan đến giao dịch mua Sản Phẩm của Nhà phân phối trên NGOINHASONHA;

(iv) Có quyền yêu cầu cơ quan có thẩm quyền bảo vệ trong trường hợp tranh chấp với Nhà phân phối không được giải quyết thỏa đáng;

(v) Các quyền khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.

8.2. Trách nhiệm của Khách Hàng

(i) Chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ tên đăng ký, mật khẩu của hộp thư điện tử của mình và thông báo kịp thời cho SƠN HÀ về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật đối với tên đăng ký và mật khẩu của mình;

(ii) Khi thực hiện giao dịch trên NGOINHASONHA, Khách Hàng sẽ phải cung cấp một số thông tin riêng như được yêu cầu tùy thời điểm. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo là các thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho NGOINHASONHA là chính xác, cập nhật và đầy đủ;

(iii) Khi mở Tài Khoản NGOINHASONHA, Khách Hàng có trách nhiệm tự bảo vệ tên truy cập và mật khẩu của mình và giám sát các thông tin có liên quan đến Tài Khoản NGOINHASONHA. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm về việc Tài Khoản NGOINHASONHA của Khách Hàng bị sử dụng bởi bất cứ ai truy cập vào Tài Khoản NGOINHASONHA của Khách Hàng;

(iv) Bồi thường cho những thiệt hại mà SƠN HÀ và/hoặc Nhà phân phối phải chịu do Khách Hàng vi phạm Quy Chế này;

(v) Thông báo ngay với SƠN HÀ theo hotline cung cấp tại Điều 10.4 của Quy Chế này khi có khiếu nại về Sản Phẩm và/hoặc Nhà phân phối trên NGOINHASONHA;

(vi) Tuân thủ quy định của Quy Chế này và Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch;

(vii) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Hợp Đồng và pháp luật.

9. Quyền và trách nhiệm của Nhà phân phối

9.1. Quyền của Nhà phân phối

(i) Được giới thiệu, quảng bá về Nhà phân phối và Sản Phẩm của Nhà phân phối trên NGOINHASONHA theo quy định của Quy Chế này;

(ii) Được bán Sản Phẩm trên NGOINHASONHA theo quy định của Quy Chế này và Hợp Đồng;

(iii) Các quyền khác theo quy định tại Hợp Đồng và pháp luật.

9.2. Trách nhiệm của Nhà phân phối

(i) Cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin như (i) tên và địa chỉ trụ sở của Nhà phân phối hoặc tên và địa chỉ thường trú của cá nhân; (ii) số, ngày cấp và nơi cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Nhà phân phối hoặc mã số thuế cá nhân của cá nhân; (iii) số điện thoại hoặc một phương thức liên hệ trực tuyến khác cho Nhà phân phối;

(ii) Cung cấp đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên NGOINHASONHA;

(iii) Đảm bảo tính chính xác, trung thực của thông tin về hàng hóa, dịch vụ cung cấp trên NGOINHASONHA;

(iv) Cung cấp thông tin về tình hình kinh doanh của mình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ hoạt động thống kê thương mại điện tử;

(v) Tuân thủ quy định của pháp luật về thanh toán, quảng cáo, khuyến mại, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và các quy định của pháp luật có liên quan khác khi bán hàng hóa hoặc cung ứng dịch vụ trên NGOINHASONHA;

(vi) Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật;

(vii) Giải quyết mọi khiếu nại, tranh chấp của Khách Hàng đối với giao dịch mua sản phẩm của Nhà phân phối trên NGOINHASONHA theo quy định tại hợp đồng ký với SƠN HÀ và quy định của NGOINHASONHA;

(viii) Tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh về thông tin doanh nghiệp và các thông tin khác được đăng tải trên NGOINHASONHA;

(ix) Đảm bảo tuân thủ quy định của hợp đồng đã ký giữa Nhà phân phối và SƠN HÀ;

(x) Có trách nhiệm đảm bảo Nhà phân phối và/hoặc bất kì nhân viên, người lao động, người quản lý, của Nhà phân phối không được lạm dụng các chương trình khuyến mại mà SƠN HÀ hoặc Nhà phân phối đang thực hiện để mua lại hàng hóa/phiếu sử dụng dịch vụ (Voucher hoặc GCN) mà Nhà phân phối đang cung cấp trong chương trình khuyến mại đó trên NGOINHASONHA. Trường hợp NGOINHASONHA phát hiện Nhà phân phối vi phạm quy định này, SƠN HÀ có quyền:

- Yêu cầu Nhà phân phối chấm dứt ngay hành vi vi phạm; và/hoặc

- Không xác nhận, từ chối hoặc hủy các Đơn Đặt Hàng phát sinh từ hành vi vi phạm nêu trên; và/hoặc

- Khấu trừ mọi chi phí mà SƠN HÀ đã bỏ ra (nếu có) để triển khai chương trình khuyến mại vào các khoản phải thanh toán cho Nhà phân phối theo các hợp đồng đã ký kết giữa Nhà phân phối và SƠN HÀ;

(xi) Bồi thường cho những thiệt hại mà SƠN HÀ và/hoặc Khách Hàng phải chịu do Nhà phân phối vi phạm quy định của NGOINHASONHA và/hoặc hợp đồng ký với SƠN HÀ.

10. Điều khoản áp dụng và cam kết

10.1. Quy Chế này có hiệu lực áp dụng ngay khi được đăng tải trên NGOINHASONHA. SƠN HÀ có quyền sửa đổi Quy Chế này bằng cách thông báo công khai trên NGOINHASONHA. Quy Chế sửa đổi có hiệu lực sau 05 (năm) ngày kể từ khi thông báo về việc sửa đổi Quy Chế được đăng tải trên NGOINHASONHA.

Trong trường hợp nội dung quy định tại Quy Chế, Hợp Đồng, Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch có sự khác biệt thì áp dụng theo thứ tự ưu tiên như sau: (i) Quy Chế; (ii) Hợp Đồng; và (iii) Điều Khoản và Điều Kiện Giao Dịch.

10.2. SƠN HÀ, Nhà phân phối và Khách Hàng cam kết tuân thủ Quy Chế này.

10.3. Địa chỉ liên lạc chính thức của SƠN HÀ là:

Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà

Điện thoại: +84-24-62656566 | Fax: +84-24-62656588

Email: support@sonha.com.vn

Lô CN1, Cụm Công nghiệp Từ Liêm, P. Minh Khai, Q. Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội, VN

SẢN PHẨM ĐA DẠNG

SẢN PHẨM ĐA DẠNG

Với đầy đủ các mặt hàng mua sắm

BẢO HẢNH SẢN PHẨM

BẢO HẢNH SẢN PHẨM

Với chính sách bảo hành trên toàn quốc

VẬN CHUYỂN SIÊU TỐC

VẬN CHUYỂN SIÊU TỐC

Giao hầu hết các mặt hàng trong ngày

Sản phẩm đã được thêm vào giỏ hàng

popup

Số lượng:

Tổng tiền: